top of page
Iskolánkról

Iskolánk és óvodánk 2016. szeptember 1-től egyházi fenntartásba került. Magyarország Kormánya és a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye támogatásával 2017. szeptember 1-én elkezdődött intézményünk bővítése és felújítása, melynek egyes részei közel 60 éve épültek. Ebben szerepelt az 1956-ban épített régi iskola teljes felújítása és egy új szárny felépítése. A kiviteli terv tartalmazta a régi épület szigetelését, a nyílászárók, az elektromos hálózat, valamint a fűtésrendszer teljes cseréjét, kiépítésit, napkollektorok felszerelését. A régi épületben kerültek kialakításra az irodák, a táncterem az orvosi szoba, az étkező, az új konyhai kiszolgáló helyiségek, hittantermek, valamint egy kápolna.

Az új épületszárnyba épült a nevelői szoba, 8 új tanterem, informatikai és nyelvi szaktanterem, raktárhelyiségek és egy aula. A földszinten és az első emeleten folyam majd a tanítás. A legfelső szint kiépítése, az udvar, a pályák, játszópark és kondi park kiépítése a következő fázisban fog megvalósulni.

Minden osztály rendelkezik interaktív táblával. Az informatika terem, a nyelvi labor és a tanárok laptopjai cserére szorulnak. A belső tér fejlesztése folyamatos. A jövőben meg kívánjuk oldani az iskola hangosítását, és a legó matek bevezetését alsóban.

 

 

Legfontosabb terveink

 

 • a nevelés-oktatás színvonalának megtartása

 • a jogszabályok naprakész követése és betartása

 • a keresztény értékrend további mélyítése

 • a tanulói motiváció erősítése

 • a német nyelv további erősítése

 • tehetséggondozás- felzárkóztatás gondozása

 • a tanulói technikák megismertetése

 • a kompetencialapú oktatás beépítése a mindennapi munkába

 • a kulturált magatartásformák erősítése

 • pozitív tanulói légkör teremtése

 • a művészeti oktatás fejlesztése

 • a tanulói teljesítmények folyamatos értékelése

 • mérési eredmények javítása

 • hiányzások számának csökkentése intézményi és talapülése hagyományok ápolása

 • szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás

 • tanulói létszám növelése

 • közösségi programok szervezése.

bottom of page