Digitális témanap

Pályázat keretében 2018. október 15-én Digitális Pedagógiai Szemlélet Projektnapot szerveztünk a felső tagozatos tanulóknak.

A projektnap célja, hogy bemutassuk a tanulóknak, hogy milyen digitális eszköztár áll rendelkezésükre, hogy tudásukat fejlesszék, hogy tanulásukat könnyebbé és élményszerűbbé tegyék.

A tanulók egy előadáson vettek részt, amelynek keretein belül megismerhették, hogy milyen online segédleteket alkalmazhatnak a természettudományos tantárgyak tanulása során.

Mind a négy felső tagozatos osztály egy-egy különleges tanórán vett részt.

Az ötödik és hatodik osztályos tanulók az Okosdoboz alkalmazást ismerhették meg közelebbről, illetve az interneten fellelhető digitális tananyagokban való tájékozódást gyakorolták.

A hetedik és nyolcadik osztályos tanulók a GeoGebra szoftverrel ismerkedtek meg, és annak segítségével matematikai szerkesztési feladatot hajtottak végre.

Ezután csapatversenyek következtek. Osztályonként 3-3 fős csapatok versenyeztek. Nagyon lelkesen és ügyesen versenyeztek.

A nap zárásaként minden felsős tanuló ebédet kapott, amelyet közösen fogyasztottak el az iskola ebédlőjében. Ezután kerültek kiosztásra a versenyen helyezést elért tanulók oklevelei és a díjak, amely 12 db 8Gb-os pendrive volt.