top of page

Természettudományi Észpróba

EFOP-3.2.3-17-2017-00053

BESZÁMOLÓ
Időpont: 2019. 06. 07.
Helyszín: Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola
4232 Geszteréd, Petőfi utca 8.
Projekt azonosító: EFOP-3.2.3-17-2017-00053
Tárgy: Természettudományi Észpróba

A pályázat keretében 2019. június 7-én Természettudományi Észpróba elnevezéssel Projektnapot szerveztünk a felső tagozatos tanulóknak. A projektnap célja, hogy a tanulóknak egy érdekes fizikai előadással maradandó élményt szerezzünk, illetve hogy a gyerekek a természettudományos tárgyakból felkészüljenek, és egy versenyen vegyenek részt, továbbá, hogy saját maguk készítsenek projektmunkát egy-egy kijelölt témakörből. Célunk volt még a tanulók figyelmének felkeltése a környezetünk védelme iránt, motiválása, hogy megtapasztalják az önálló ismeretszerzés pozitív hatásait. A projektnap nyitásaként köszöntöttük a tanulókat és tájékoztattuk őket a napi programokról. Első körben a 7-8. osztályos tanulók mutatták be projektmunkáikat, amit Powerpoint programmal készítettek a kijelölt témakörökből. A válaszható témák a következőek voltak: Energiatakarékosság, Környezetvédelem, Szelektív hulladékgyűjtés. Nagyon ügyes bemutatókat láttunk, amit nagy figyelemmel készítettek el előre a tanulók erre a napra. Ezután a Kahoot alkalmazással készített és értékelt versenyfeladatokat oldották meg. Utána következtek az 5-6.osztályos tanulók. Szintén bemutatták a projektmunkáikat. Szépen és igényesen, nagy gonddal készített munkákat láthattunk. Az ő számukra is készítettünk Kahoot versenyfeladatokat, aminek a megoldását nagy izgalommal várták. Mind a projektmunkák, mind a versenyfeladatok megoldása 3 fős csapatokban történt, ezzel igyekeztünk erősíteni a közösségi összetartozást. Miután mindkét csoport végzett a feladatával, összegyűltünk az ebédlőben, ahol közösen fogyasztottuk el az ebédet. Ezután kerültek kiosztásra a versenyen helyezést elért tanulók oklevelei és a díjak, amely 12 db 8Gb-os pendrive volt. A versenyek és az ebéd után következett a fizikai bemutató, ahol az előadó érdekes kísérleteket mutatott be a tanulóknak. Nagy népszerűsége volt, különös érdeklődéssel figyelték a gyerekek a különböző jelenségek bemutatását. A Projektnap elérte a célját. A tanulók lelkesen készültek a projektjeik bemutatására, a versengést nagyon élvezték, a fizika bemutató pedig nagy élményt jelentett számukra.

Molnár Regina
digitális módszertani asszisztens

bottom of page