Digitális oktatási környezet fejlesztése a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye oktatási intézményeiben

EFOP-3.2.3-17-2017-00053

Az EFOP-3.2.3-17-2017-00053 (Digitális oktatási környezet fejlesztése a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye oktatási intézményeiben) pályázat keretében 2020. szeptember 25-én Digitális Öveges József Emléknapot szerveztünk intézményünk 3-8. osztályos tanulóinak. A rendezvény 2020. első negyedévében lett volna esedékes, ami a digitális oktatásra átállás miatt nem valósulhatott meg, ezért most pótoltuk.

Az Emléknap keretében Öveges Józsefre emlékeztünk meg. Előadást tartott digitális eszközökkel és fizikai kísérleteket mutatott be minden érintett osztályban Papp József, fizika szakos tanár. A járványveszély miatt osztályonként tartottuk meg az előadásokat. Minden osztályban az előadás után versenyfeladatokat oldottak meg a tanulók a Kahoot alkalmazás segítségével. Nagy érdeklődéssel figyelték a gyerekek az új információkat, a kísérletekben pedig aktívan részt is vettek. Igazán szemléletes és élménydús volt a tanulók számára ez a lehetőség. A Kahoot verseny osztályonkénti győzteseit oklevéllel és ajándékkal jutalmaztuk. A verseny lebonyolításához a Digitális pályázat keretében kapott tableteket használtuk.

 

A 3-4. évfolyam tanulói a verseny után rajzokat készítettek arról, amit az előadáson hallottak, ami a legjobban tetszett nekik.

A felsős tanulók számára előzetes projektkészítési feladatot jelöltünk ki, amelynek témája a fizikához kötődött. Az 5-6. évfolyam feladata az volt, hogy a halmazállapotokról, halmazállapot változásokról készítsenek projektmunkát. A 7-8. évfolyamos tanulók témaköre: Fényjelenségek a természetben: napfogyatkozás, holdfogyatkozás, szivárvány, sarki fény.

 

Nagyon szép és ötletes munkák érkeztek a gyerekektől. Az első három helyezett értékes jutalomban részesült, és különdíjat is kiosztottunk a legötletesebb munkákra.

 

Az ebédet minden tanuló dobozba csomagolva kapta meg, a saját tantermükben fogyaszthatták el a finom ételt és üdítőt.

Az Emléknap elérte a célját. A tanulók nagyon érdeklődőek és motiváltak voltak. Egy igazán izgalmas és élményteli napot zártunk.